Site Overlay

Historia ocalonych

Kiedy Sława Wołosiańska była pytana – „Dlaczego ratowała Pani Żydów?” – zawsze odpowiadała: „Ja? Żydów? Nie ratowałam Żydów, ratowałam ludzi, moich przyjaciół i znajomych.”

39 osób ukrywało się przez 22 miesiące w piwnicy pod domem Wołosiańskich w Drohobyczu. Wszystkim udało się przeżyć niemiecką okupację miasta, większość przeżyła II wojnę światową. Ich potomkowie żyją na całym świecie.