Site Overlay

O fundacji

Misja: Przełamywać granice. Wspierać. Edukować. Praktycznie, tak po prostu.


“Każdy człowiek ma prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobrobyt

jemu i jego rodzinie włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską …”

”Każdy człowiek ma prawo do oświaty. Oświata będzie bezpłatna, przynajmniej
na poziomie podstawowym. Oświata w zakresie podstawowym będzie obowiązkowa.“

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

 

Nazywam się Katarzyna Skopiec. Jestem wnuczką Sprawiedliwych. To ma znaczenie. Pytana: dlaczego pomagam? Odpowiadam – bo mam to w genach 🙂

W roku 2008 zaopiekowałam się Sonam, tybetańską dziewczynką, która przyjechała do Polski, żeby się uczyć. Obecnie Sonam ma 22 lata, jest studentką medycyny i moją córką. Jej młodsza siostra Kandżu pojawiła się w naszym życiu 7 lat temu i mimo wcześniejszej sprawnej adopcji Sonam, wciąż nie udało się ukończyć jej procedury adopcyjnej. Naszą rodzinę tworzą mój mąż Piotr Skopiec oraz nasze dzieci: Zuzia Obuchowicz, Franek Obuchowicz, Sonam Skopiec i Kandżu. 12-letnia Zuzia zapytana, czy podołamy wychowaniu 14-letniej Sonam powiedziała, że jeżeli babci udało się pomóc 39 osobom, to i ona może mieszkać w pokoju z jedną Tybetanką.

Dzięki tym doświadczeniom wiem, jak sprawić, aby niemożliwe stało się możliwe. Wiem, jak pomóc uchodźcom lub obcokrajowcom w przekroczeniu barier, które uniemożliwiają im podstawowe funkcjonowanie w naszym kraju. Wiem, jak dokładnie postępować w przypadku dzieci, gdy załatwienie najprostszej sprawy często jest jeszcze trudniejsze ze względu na ich nieuregulowany do końca status prawny.

Moja babcia w wieku 24 lat, mając małe dziecko – moją mamę – ryzykowała życie swoje i swojej rodziny, aby uratować 39 osób. Pytana – dlaczego? mówiła – bo tak się robi.  Po prostu.

Podczas ostatnich 10 lat nauczyłam się jak:

 • zagwarantować edukację w polskiej szkole dziecku, które nie mówi po polsku;
 • rozmawiać z ludźmi nastawionymi negatywnie do tego typu „adopcji”;
 • kupić kartę miejską i umożliwić dziecku, które nie posiada nazwiska na swobodne przemieszczanie się;
 • rozmawiać z ludźmi tak, żeby przełamać bariery i uprzedzenia rasowe, kulturowe, czy religijne;
 • zorganizować wiele innych rzeczy, często niezbędnych do podstawowego funkcjonowania.

Dlatego chciałabym dzielić się swoim doświadczeniem, pomagać innym, edukować ich i uświadamiać, jak również wspierać różne instytucje – rozpoczynając od przedszkola, a na szkole wyższej kończąc.

Bo wszyscy jesteśmy dziećmi jednego świata!

Cele Fundacji

Głównym celem Fundacji jest upamiętnianie i upowszechnianie historii Sprawiedliwych wśród narodów świata, walka z rasizmem i nietolerancją oraz zwalczanie ich przejawów.

Celami Fundacji są:

 1. kompleksowa działalność na rzecz społeczności na świecie i zbliżanie narodów,

 2. upowszechnianie oraz podtrzymywanie kultury i tradycji narodowych wśród dzieci i młodzieży z różnych regionów świata, z poszanowaniem tolerancji i wielokulturowości,

 3. promocja i działania z zakresu public relation, w tym tworzenie stron internetowych i prowadzenie kampanii z zakresu social media,

 4. organizacja szkoleń, wykładów, wystaw, festiwali,

 5. promocja i organizacja wolontariatu,

 6. wspieranie aktywizacji i podejmowanie działań zmierzających do integracji dzieci i młodzieży z różnych regionów świata i ich rodzin,

 7. ochrona i promocja zdrowia,

 8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

 9. działalność charytatywna,

 10. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 12. wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 13. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej,

 14. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

 15. turystyka i krajoznawstwo,

 16. ochrona przyrody,

 17. propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.