Wir haben ein Programm mit der Stadtverwaltung von Warschau erfolgreich abgeschlossen

Wir haben ein Programm mit der Stadtverwaltung von Warschau erfolgreich abgeschlossen

Zakończyliśmy z sukcesem program realizowany wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, który miał na celu pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin białoruskich w asymilacji w warszawskich szkołach. Dzięki dotacji uzyskanej od Urzędu, Fundacja roztoczyła kompleksową opiekę nad dziecmi i młodzieżą białoruską oraz z innych krajów w wieku 6-18 lat przebywającą w Polsce. Dla wszystkich młodych ludzi jest to trudny wiek. Młodsze dzieci łatwiej adaptują się do nowego środowiska, warunków, nauka języka jest dla nich prostsza. Dla nastolatków, często po traumatycznych przeżyciach związanych z aresztowaniem rodziców, brakiem poczucia bezpieczeństwa, odnalezienie się w nowej rzeczywistości stanowi poważny problem. Fundacja skierowała dwóch wykwalifikowanych Asystentów Kulturowych do 8 warszawskich szkół. Każdy z nich spędzał jeden dzień w tygodniu w innej szkole. Pomocą zostało objętych około 80 dzieci. Głównym zadaniem asystentów było wsparcie dzieci białorusko-/rosyjsko-języcznych w adaptacji w nowej szkole oraz wsparcie językowe uczniów i nauczycieli przy komunikacji podczas nauki.

Program spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony młodych ludzi, z którymi nasi asystenci pracowali, ale podziękowania nadeszły również od dyrektorów szkół i nauczycieli. Dla nich jest to także często nowy problem, a wiele szkół nie dysponuje odpowiednią liczbą wykwalifikowanych osób, które potrafią pracować z dziećmi, które znalazły się w takiej sytuacji. Teraz mamy nadzieję na kontynuowanie programu w ramach rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.

Wie Sie helfen können

Unterstützen Sie die Arbeit unserer Stiftung - nur mit Ihrer Hilfe können wir erfolgreich sein!

Samt

Die Gründer der Stiftung sind seit mehr als 15 Jahren in der Flüchtlingshilfe aktiv. Die Stiftung Humanosh ist seit 2020 tätig. Mit Hilfe der Familie, Freiwilligen und dank der Unterstützung von Spendern helfen wir Flüchtlingen und verbreiten die Geschichte der Familie Wołosiański.

Unser Ziel ist es, eine Realität zu schaffen, in der sich jeder Mensch sicher und würdevoll fühlt, unabhängig von seiner Herkunft, Rasse, Religion oder Hautfarbe.

Nur mit Ihrer Hilfe können wir erfolgreich sein!