Środki Ochrony Osobistej

Środki ochrony osobistej stosowane przez medyków podczas misji medycznych na Ukrainie.