Венфлон 50 шт.

50,00 

Венфлон 50 шт.

Wenflony wykorzystywane podczas misji medycznych.