HUMANOSH

Fundacja im. Sławy i Izka Wołosiańskich
o Fundacji

Humanosh to połączenie angielskiego słowa human
i hebrajskiego enosh. Oba słowa oznaczają człowieka.

Głównym celem Fundacji Humanosh jest upamiętnianie i upowszechnianie historii Sprawiedliwych wśród narodów świata, walka z rasizmem i nietolerancją oraz pomoc każdemu, kto ich doświadcza.

Zobacz, jak pomagamy!

Humanosh Emergency Medical Team to pion medyczny Fundacji Humanosh, który od 10 marca 2022 r. wykonuje regularne przewozy medyczne na terenie Ukrainy – zarówno pojedyncze transporty, jak i duże zorganizowane konwoje.

Od przeszło 15 lat zespół tworzący dzisiaj Fundację Humanosh zaangażowany był w pomoc humanitarną. Teraz, podczas kryzysu na Białorusi i wojny na Ukrainie Humanosh jest zawsze tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

Miejsce, w którym pomagamy ludziom zmuszonym do ucieczki z własnego kraju. Obecnie są to głównie uchodźcy z Ukrainy, ale pierwszy Mirnyj Dom powstał dla osób z Białorusi. Obecnie istnieją już cztery takie placówki.

Historia Sławy i Izka wołosiańskich

Zawsze, gdy Sławę pytano - “Czemu Pani ratowała Żydów” odpowiadała: Ja? Żydów? Nie, ja nie ratowałam Żydów, ja ratowałam ludzi, przyjaciół, znajomych.

KLub Przyjaciół Humanosha

Klub Przyjaciół Humanosh to wspólnota zrzeszająca przyjaciół i partnerów Fundacji.

Jest to klub zainteresowań, skupiający się na teraźniejszości i przyszłości naszego świata.

Dołącz do nas
Stań się częścią czegoś większego!