HUMANOSH

im. Sławy i Izka Wołosiańskich

Humanosh Emergency Medical Team to pion medyczny Fundacji Humanosh, który od początku wojny wykonuje regularne przewozy medyczne na terenie Ukrainy. Obecnie zespół zajmuje się przede wszystkim udzielaniem pomocy medycznej w regionach, gdzie ludzie pozbawieni są opieki medycznej. 

Od przeszło 15 lat zespół tworzący dzisiaj Fundację Humanosh zaangażowany był w pomoc humanitarną. Teraz, podczas kryzysu na Białorusi i wojny na Ukrainie Humanosh jest zawsze tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

 

Miejsce, w którym pomagamy ludziom zmuszonym do ucieczki z własnego kraju. Obecnie są to głównie uchodźcy z Ukrainy, ale pierwszy Mirnyj Dom powstał dla osób z Białorusi. Obecnie istnieją już cztery takie placówki.

Fundacja nie zatrudnia osób zajmujących się stricte sprawami administracyjnymi. Nasz zespół tworzy zgrana grupa ludzi, którzy zajmują się tym, co niezbędne do wykonania. Oczywiście są osoby odpowiedzialne za sprawy formalne, ale również wspierają fundację na każdym innym polu.

Zapraszamy na wystawę

Wystawa Rising Aeon

Zobacz, jak pomagamy!

o Fundacji

Humanosh to połączenie angielskiego słowa human
i hebrajskiego enosh. Oba słowa oznaczają człowieka.

Głównym celem Fundacji Humanosh jest upamiętnianie i upowszechnianie historii Sprawiedliwych wśród narodów świata, walka z rasizmem i nietolarencją oraz pomoc każdemu, kto ich doświadcza.

Historia Sławy i Izka wołosiańskich

Zawsze, gdy Sławę pytano - “Czemu Pani ratowała Żydów” odpowiadała: Ja? Żydów? Nie, ja nie ratowałam Żydów, ja ratowałam ludzi, przyjaciół, znajomych.

KLub Przyjaciół Humanosha

Klub Przyjaciół Humanosh to wspólnota zrzeszająca przyjaciół i partnerów Fundacji.

Jest to klub zainteresowań, skupiający się na teraźniejszości i przyszłości naszego świata.

Dołącz do nas
Stań się częścią czegoś większego!
Osiągnięcia w 2023