Kilka słów

Historia piwnicy Wołosiańskich

Historia

Historia Ocalonych

39 osób pochodzenia żydowskiego przetrwało niemiecką okupację miasta, ukrywając się przez 22 miesiące w piwnicy pod domem Wołosiańskich w Drohobyczu. Mimo trudnych warunków i niebezpieczeństwa, udało się im ocalić życie, co pozwoliło większości z nich przetrwać II wojnę światową. 

1. Bezazel Artur Hendel

Ojcies Hadassy Hendel 3, mąż Zofii Hendel 2. Nie mówił po polsku. Po wojnie przeniósł się wraz z rodziną do Izraela. Zmarł w 1972.

2. Zofia Hendel

Nazwisko panieńskie: Schreier. Matka Hadassy Hendel 3, żona B. A. Hendla 1. Po wojnie przeniosła się z rodziną do Izraela. Zmarła w 1989.

3. Hadassa Lizi Hendel

Córka B.A. Hendla 1 oraz Zofii Hendel 2. Miała 13 lat podczas okupacji. Po wojnie przeniosła się z rodziną do Izraela, przyjęła nazwisko Wygodny.

4. Wolf Sztok

Ojciec Stelli 6 i Mitki Sztok 7, mąż Genii Sztok 5. Brat Eugenii Herzig 22.

5. Genia Sztok

Matka Stelli 6 i Mitki Sztok 7, żona Wolfa Sztoka 4. Znana też jako Tova Sztok.

6. Stella Sztok

Córka Genii Sztok 5 i Wolfa Sztoka 4. Siostra Mitki Sztok 7. Miała 8 – 10 lat podczas okupacji. Wyjechała do Izraela i  tam mieszka. Wychodząc za mąż, przyjęła nazwisko Arad. Ma dwie córki.

7. Mitka Sztok

Córka Genii Sztok 5 i Wolfa Sztoka 4. Siostra Stelli Sztok 6. Miała 5-6 lat podczas okupacji. Przeprowadziła się do Izraela. Wychodząc za mąż, przyjęła nazwisko Alexander.

8. Niania rodziny Sztoków

Personalia, niestety, pozostają nieznane.

9. Motio Egert

Wuj Lonio Strassera 11, brat Feli Strasser 10. Początkowo ukrywał się w sąsiedniej piwnicy, potem wykopał połączenie między nimi. Po wyzwoleniu Drochobycza, zaciągnął się do Armii Czerwonej, gdzie zmarł.

10. Fela Strasser

Matka Lonio Strassera 11, siostra Motio Egerta 9.

11. Lonio Strasser

Syn Feli Strasser 10, siostrzeniec Motio Strassera 9. Miał około 6 lat podczas okupacji. Przeprowadził się i żyje w Izraelu pod imieniem Arieh Nativ. Ze swoją żoną, Zafrą mają czwórkę dzieci.

12. Gustaw Kreisler

Mąż Janiny Kreisler 13. Dobry przyjaciel E.D. Klinghoffera 14. Był doktorem nauk chemicznych, pracował w rafinerii. Po wojnie wrócił do swojego ojczystego miasta, Wiednia. Później przeniósł się do Gliwic.

13. Janina Kreisler

Żona Gustawa Kreislera 12. Miała syna z poprzedniego małżeństwa z gojem. Syn mieszka w Australii.

14. Elyakim David Klinghoffer

Przyjaciel Gustawa Kreislera 12 i Jakuba Zobla 30. Po wojnie przeniósł się do Haify w Izraelu. Był prawnikiem.

15. Ruth Bienstock

Żona Pana Bienstocka 16, córka P. Leviego/Weissa 17.

16. Pan Bienstock

Imię nieznane. Mąż Ruth Bienstock 15.

17. Pan Levi/Weiss

Imię nieznane, nazwisko prawdopodobnie Levi albo Weiss. Ojciec Ruth Bienstock 15.

18. Bertold Frey

Mąż Haliny Frey 19. Był dentystą. Po wojnie przeniósł się do Offenbach w Niemczech wraz ze swoją żoną. Mieli jednego syna, Jurka.

19. Halina Frey

Żona Bertolda Freya 18, córka Amalii Rozenberg 20. Była dobrą przyjaciółką Sławy. Po wojnie przeprowadziła się do Offenbach w Niemczech wraz z mężem. Mieli razem syna, Jurka. Do końca życia utrzymywała kontakt ze Sławą.

20. Amalia Rozenberg

Matka Haliny Frey 19. Zmarła w Gliwicach w 1967.

21. Zygmunt Herzig

Mąż Eugenii Herzig 22, wuj Ludki Herzig 24. Brat Izydora Herziga, którego uratował przed pociągiem do obozu koncentracyjnego i wprowadził do piwnicy.

22. Eugenia Herzig

Żona Zygmunta Herziga 21, ciotka Ludki Herzig 24. Panieńskie imię Sztok, siostra Wolfa Sztoka 4.

23. Izydor Herzig

Ojciec Ludki Herzig 24, brat Zygmunta Herziga 21. Jego żona zginęła zanim dotarł do piwnicy. Uratowany z pociągu do obozu koncentracyjnego przez brata. Zginął w obozie dla uchodźców niedługo po zakończeniu wojny.

24. Ludka Herzig

Córka Izydora Herziga 23. Bratanica Zygmunta Herziga 21. Miała około 8 lat podczas okupacji. Wyjechała do Nowego Jorku po wojnie. Wyszła za mąż, przyjęła nazwisko Lucille Lebowitz.

25. Dr. Leon Mischel

Mąż Berty Mischel 26, brat Dr. Samuela Mischela 27.

26. Berta Mischel

Żona Dr. Leona Mischela 25. Zmarła w Buffalo w stanie Nowy Jork w 1968.

27. Dr. Samuel Mischel

Ojciec Janiny Mischel 29, mąż Heleny Mischel 28. Zmarł w Drochobyczu w latach 1945-1946.

28. Helena Mischel

Matka Janiny Mischel 29, żona Dr. Samuela Mischela 27. Panieńskie nazwisko Gruber. Po wojnie przeniosła się do Dayton Spring w stanie Maryland.

29. Janina Mischel

Córka Dr. Samuela Mischela 27 i Heleny Mischel 28. Po wojnie przeniosła się do USA i przyjęła nazwisko Kanner.

30. Yakub Zobel

Mąż Elzy Zobel 31. Przyjaciel E.D. Klinghoffera 14. Po wojnie wyjechał do Izraela, potem do Kanady. Miał 2 córki.

31. Elza Zobel

Żona Jakuba Zobela 30. Była utalentowaną krawcową. Po wojnie wyjechała do Izraela, potem do Kanady. Miała 2 córki.

32. Józef Lind

Ojciec Anny Lind 34, mąż Ludwiki Lind 33. Po wojnie wyjechał do Australii.

33. Ludwika Lind

Matka Anny Lind 34, żona Józefa Linda 32. Jej siostra była sąsiadką Sławy. Po wojnie wyjechała do Australii.

34. Anna Lind

Córka Ludwiki Lind 33 i Józefa 32. Miała 5 – 6 lat podczas okupacji. Po wojnie wyjechała wraz z rodziną do Australii.

35. Tecia Winkler

Podczas okupacji była niezamężna. Po wojnie wyjechała do Chrzanowa i wyszła za Polaka. Przyjęła imię Korczyńska.

36. Prof. Joseph Reinhold

Kardiolog i psychiatra, podczas okupacji był kawalerem. Po wojnie zajmował się zarządzaniem i rozwojem kurortów SPA w Truskawcu i Jeseniku. Zmarł z powodu ataku serca 3 listopada 1947 w Jeseniku.

37. Maksymilian Tepper

Ojciec Juliana Teppera 39, mąż Haliny Tepper 38. Po wojnie wyjechał wraz z rodziną, Sławą i Izydorem do Wrocławia. W 1968 emigrował do Kanady, gdzie mieszkał do końca życia.

38. Halina Tepper

Matka Juliana Teppera 39, żona Maksymiliana Teppera 37. Po wojnie wyjechała wraz z rodziną, Sławą i Izydorem do Wrocławia. W 1968 emigrowała do Kanady. Utrzymywała kontakt ze Sławą do końca życia.

39. Julian Tepper

Syn Haliny Tepper 38 i Maksymiliana Teppera 37. Miał około 12 lat podczas okupacji. Po wojnie wyjechał wraz z rodziną, Sławą i Izydorem do Wrocławia. W 1968 emigrował do Kanady. Ożenił się z Millicent, mają dwójkę dzieci, Michaela i Tracy. Mieszkają w Toronto.

Pomagamy

Kontynuujemy piękną tradycję pomagania zapoczątkowaną przez Sławę i Izka. Bez Waszej pomocy nie będziemy w stanie zapewnić wsparcia uchodźcom. Chcemy, byście pomogli nam zapewnić uchodźcom politycznym przytulne i życzliwe miejsce w kraju, w którym zaczynają nowe życie. Miejsce, w którym otrzymają pomoc i wsparcie.

Jak Możesz Pomóc

Wesprzyj działania naszej Fundacji - tylko z Twoją pomocą może nam się to udać!

Założyciele fundacji aktywnie pomagają uchodźcom od ponad 15 lat. Fundacja Humanosh działa od 2020 roku, z pomocą rodziny, wolontariuszy i dzięki wsparciu darczyńców pomagamy Uchodźcom i upowszechniamy historię rodziny Wołosiańskich.

 

Naszą misją jest budowanie rzeczywistości, w której każdy człowiek czuje się bezpiecznie i godnie, niezależnie od swojego pochodzenia, rasy, wyznania czy koloru skóry.

 

Bez Waszego wsparcia, wpłat, darowizn rzeczowych oraz pomocy wolontariuszy, nie będziemy mogli kontynuować pomocy.

Pokażmy, po raz kolejny, że chcemy i potrafimy pomagać !

Pomoc rzeczowa 1
o Fundacji

Humanosh to połączenie angielskiego słowa human
i hebrajskiego enosh. Oba słowa oznaczają człowieka.

Głównym celem Fundacji Humanosh jest upamiętnianie i upowszechnianie historii Sprawiedliwych wśród narodów świata, walka z rasizmem i nietolerancją oraz pomoc każdemu, kto ich doświadcza.