Zakończyliśmy z sukcesem program realizowany wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

Zakończyliśmy z sukcesem program realizowany wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

Zakończyliśmy z sukcesem program realizowany wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, który miał na celu pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin białoruskich w asymilacji w warszawskich szkołach. Dzięki dotacji uzyskanej od Urzędu, Fundacja roztoczyła kompleksową opiekę nad dziecmi i młodzieżą białoruską oraz z innych krajów w wieku 6-18 lat przebywającą w Polsce. Dla wszystkich młodych ludzi jest to trudny wiek. Młodsze dzieci łatwiej adaptują się do nowego środowiska, warunków, nauka języka jest dla nich prostsza. Dla nastolatków, często po traumatycznych przeżyciach związanych z aresztowaniem rodziców, brakiem poczucia bezpieczeństwa, odnalezienie się w nowej rzeczywistości stanowi poważny problem. Fundacja skierowała dwóch wykwalifikowanych Asystentów Kulturowych do 8 warszawskich szkół. Każdy z nich spędzał jeden dzień w tygodniu w innej szkole. Pomocą zostało objętych około 80 dzieci. Głównym zadaniem asystentów było wsparcie dzieci białorusko-/rosyjsko-języcznych w adaptacji w nowej szkole oraz wsparcie językowe uczniów i nauczycieli przy komunikacji podczas nauki.

Program spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony młodych ludzi, z którymi nasi asystenci pracowali, ale podziękowania nadeszły również od dyrektorów szkół i nauczycieli. Dla nich jest to także często nowy problem, a wiele szkół nie dysponuje odpowiednią liczbą wykwalifikowanych osób, które potrafią pracować z dziećmi, które znalazły się w takiej sytuacji. Teraz mamy nadzieję na kontynuowanie programu w ramach rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.

Jak Możesz Pomóc

Wesprzyj działania naszej Fundacji - tylko z Twoją pomocą może nam się to udać!

Aksamitna

Założyciele fundacji aktywnie pomagają uchodźcom od ponad 15 lat. Fundacja Humanosh działa od 2020 roku, z pomocą rodziny, wolontariuszy i dzięki wsparciu darczyńców pomagamy Uchodźcom i upowszechniamy historię rodziny Wołosiańskich.

Naszą misją jest budowanie rzeczywistości, w której każdy człowiek czuje się bezpiecznie i godnie, niezależnie od swojego pochodzenia, rasy, wyznania czy koloru skóry.

Tylko z Twoją pomocą może nam się to udać!