Dlaczego pomagamy emigrantom?

Dlaczego pomagamy emigrantom?

Emigranci borykają się z problemami, których Polacy nawet nie podejrzewają. Formalności, poszukiwanie pracy, pomoc medyczna, a nawet zwykłe uruchomienie karty SIM nie jest łatwe dla tych, którzy właśnie przyjechali do nowego kraju.

W sytuacjach ekstremalnych nie zawsze jest czas na przygotowanie się do wyjazdu. I nie każdy ma pieniądze na zakup wszystkiego, czego potrzebuje po przyjeździe. Zdarza się, że emigranci przekraczają granicę bez pieniędzy i rzeczy osobistych. Na przykład w sierpniu 2020 r. zdarzały się przypadki, gdy uciekając przed prześladowaniami Białorusini przepływali rzekę Bug, żeby dostać się do Polski.

Po przybyciu do Polski emigranci muszą napisać wniosek o azyl. W tym momencie ich dokument krajowy (paszport) jest im odbierany jeszcze przed podjęciem decyzji. Procedura egzaminacyjna trwa około 6 miesięcy, podczas których emigranci mogą przebywać w obozie dla uchodźców lub samodzielnie wynajmować mieszkanie. W Polsce zasiłek, na jaki mogą liczyć emigranci, którzy zrezygnowali z pobytu w obozie, wynosi 750 zł. miesięcznie, przy czym, do momentu nadania statusu uchodźcy nie mogą podejmować pracy. Za te pieniądze trzeba znaleźć mieszkanie, utrzymać się, kupić inne niezbędne rzeczy …

Ludzie rzadko myślą o tym, ile potrzebują do życia: ubrania, buty, naczynia, żywność, środki higieny osobistej, artykuły papiernicze, transport, telefon komórkowy … Zasiłek nie wystarcza nawet na to, co najważniejsze. Dlatego organizowane są różnego rodzaju akcje, pozwalające na zebranie funduszy i artykułów pierwszej potrzeby, które pomagają przetrwać wielu ludziom. Między innymi w celu niesienia pomocy innym powstała Fundacja Humanosh im. Sławy Izydora Wołosiańskich.

Fundacja pomaga przyjeżdżającym z Białorusi w zdobyciu w pierwszej kolejności, w ramach tzw. „Pakietu Startowego”: mieszkania, odpowiedniej odzieży, żywności i witamin. Jeśli ktoś tego potrzebuje – również pomocy medycznej i psychologicznej.

Osoby pomagające nie są tylko pracownikami Fundacji i wolontariuszami. To są ludzie, którzy nie pozostają obojętni na ludzką krzywdę, którzy mają chęć i zdolność niesienia  pomocy. Pomoc nie zawsze musi mieć charakter pieniężny. Może to być pomoc w załatwianiu formalności, pomoc w transporcie rzeczy, pomoc w znalezieniu pracy. Jeśli masz kurtkę lub buty, których nie lubisz lub, nie pasują rozmiarem, ale są w dobrym stanie – nie wyrzucaj ich, pomyśl, że mogą być komuś w tej chwili potrzebne. Fundacja Humanosh dla  potrzebujących rodzin emigrantów przyjmuje odzież, żywność, chemię gospodarczą i artykuły papiernicze. Możesz także wpłacić na konto Fundacji pieniądze, które zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na wynajem mieszkania i leczenie tych, których w danym momencie na to nie stać.

Jak Możesz Pomóc

Wesprzyj działania naszej Fundacji - tylko z Twoją pomocą może nam się to udać!

Aksamitna

Założyciele fundacji aktywnie pomagają uchodźcom od ponad 15 lat. Fundacja Humanosh działa od 2020 roku, z pomocą rodziny, wolontariuszy i dzięki wsparciu darczyńców pomagamy Uchodźcom i upowszechniamy historię rodziny Wołosiańskich.

Naszą misją jest budowanie rzeczywistości, w której każdy człowiek czuje się bezpiecznie i godnie, niezależnie od swojego pochodzenia, rasy, wyznania czy koloru skóry.

Tylko z Twoją pomocą może nam się to udać!